Netzkabel Amerika USA YP-11/YC-13, AWG18, 1,8m USA Nema 1-15P/IEC 60320-C7, SPT, UL, CSA

Netzkabel Amerika USA YP-11/YC-13, AWG18, 1,8m USA Nema 1-15P/IEC 60320-C7, SPT, UL, CSA
Stk