Netzkabel Amerika USA YP-12/YC-14, AWG18, 1,8m USA NEMA 5-15P/IEC 60320-C5, SVT, UL, CSA

Netzkabel Amerika USA YP-12/YC-14, AWG18, 1,8m USA NEMA 5-15P/IEC 60320-C5, SVT, UL, CSA
Stk